Fișă de giardină cdc.

Polk, Jr.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Update and Information for Long-term Care Facilities

Lapusneanu str. From its debut in the journal has striven to support the interests of Moldovan medicine concerning the new concepts of its development. The Editorial Board warmly welcomes both the readers of and the authors for the journal, all those who are human papillomavirus are in searching the new and more effective ways of solving numerous medicine problems.

We hope that those who want to make their contribution into the science of medicine will find our journal helpful and encouraging. The journal is accredited by the National Council for Accreditation and Attestation.

Se remarcă frecvenţa crescută a afecţiunilor infectocontagioase. Aceşti factori modificabili pot reprezenta ţinte terapeutice pentru prevenirea acestei complicaţii acute a diabetului zaharat.

The journal publishes official papers, scientific articles, editorials, clinical studies and cases, lectures, methodological guides, reviews, brief reports and correspondence. The journal welcomes articles in English, Romanian and Russian. The journal editorial policy provides the prompt publication of papers within 12 weeks after receiving them.

Bine aţi venit la revista ştiinţifică medicală Curierul Medical! De la prima apariţie înrevista susţine şi dezvoltă noile idei în domeniul medicinii, în Republica Moldova. Colegiul de redacţie agrează cu multă consideraţie atât cititorii cât şi autorii articolelor, pe toţi acei care cu mult entuziasm caută noi şi mult mai efective metode de soluţionare a multiplelor probleme ale medicinii.

fișă de giardină cdc

Sperăm, că toţi acei care doresc să-şi aducă aportul la dezvoltarea ştiinţelor medicale, vor găsi revista noastră utilă şi atractivă. Revista este acreditată de către Consiliul Naţional de Acreditare și Atestare. Revista publică comunicări oficiale și, totodată, sunt editate diverse publicaţii, inclusiv independente: articole știinţifice, editoriale, cercetări și prezentări de cazuri clinice, prelegeri, îndrumări metodice, articole de sinteză, relatări scurte, corespondenţe și recenzii.

Revista publică articole în limba engleză, română și rusă. Politica de editare a revistei prevede examinarea operativă și publicarea articolelor timp de 12 săptămâni după înaintare. Este onoarea și plăcerea mea să Vă salut la festivitatea de deschidere, prilejuită de Congresul V Național de Dermatologie cu participare internațională. De la fondare și până în prezent, societatea dermatologilor din Republica Moldova a lăsat o urmă frumoasă în istoria medicinei autohtone.

Chiar dacă, de-a lungul timpului, preocupările breslei profesionale au fost diferite dermatozele infecțioase și parazitare în perioda postbelică, dermatozele cronice inflamatorii și ITS în aniiiar mai nou problemele cu rezonanță dermato-estetică 3 lucruri fundamentale au caracterizat dintotdeauna activitatea domniilor voastre: competența, perseverența și altruismul. Problemele dermatologiei și venerologiei s-au regăsit cu regularitate în agenda politicilor de sănătate ale Ministerului Sănătății.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară. În acest context, suntem mândri de faptul că, recent, o delegație a OMS-ului a inițiat procedura de validare privind eliminarea transmiterii materno-fetale a sifilisului. Ministerul Sănătății apreciază mult eforturile Fișă de giardină cdc.

Rezumat COBUZ MARICELA - Gr.T. Popa

Îmi exprim speranța că, și în anii care urmează, ne vom conjuga împreună acțiunile în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a poporului nostru, în scopul alinierii Republicii Moldova la standardele europene de performanță și calitate. Vă urez baftă și într-un ceas bun! În numele Societății de Dermatologie din Republica Moldova, precum și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, sunt onorat să Vă salut la Congresul V Naţional de Dermatologie cu participare internațională, organizat la Chișinău, în perioada iunie Ediția este una aniversară, dedicată celor 70 de ani de la fondarea Catedrei și Clinicii de Dermatologie, în cadrul Institutului de Medicină din Chișinău.

Pe durata acestui eveniment, Chișinăul, supranumit orașul din piatră albă, va deveni, sper eu, capitală și gazdă primitoare pentru toţi invitaţii și oaspeţii noștri. Sub egida sloganului Dermatologie: actualități și provocări, ne-am reunit, în fișă de giardină cdc început de cireșar, dermatologi, lideri de opinie din domeniu, dar și colegi de alte specialități, din Republica Moldova, România, Ucraina, Franţa, Israel, Rusia. Mulțumesc tuturor participanților din țară și din afară, tuturor medicilor, rezidenților și studenților, pentru efortul de a ne onora cu prezența.

Exprim, totodată, recunoștință sponsorilor noștri, care au contribuit la realizarea acestui for. Aria expozițională, destinată principalelor companii farmaceutice, vă oferă prilejul de a cunoaște cele mai noi achiziţii dermatocosmetice, care ne permit nouă, cliniciștilor, fișă de giardină cdc îmbunătățim calitatea actului medical. Ambianța plăcută, fișă de giardină cdc știinţific și social, vor completa eforturile noastre de a vă oferi momente de neuitat.

Bine aţi venit, dragi prieteni! Fișă de giardină cdc Bețiu, dr. S-a efectuat un studiu cu utilizarea metodei de analiză retrospectivă a datelor statistice prin morbiditatea pilomicozelor microsporie, tricofiţie, favus în perioada şi a datelor Laboratorului micologic, acumulate în Dispensarul Dermatovenerologic Republican, astăzi Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile. Morbiditatea prin pilomicoze în RM, în aniieste caracterizată în felul următor: o dominare netă a tricofiţiei până în anulprovocată în marea ei majoritate de fungi antropofili, cu un vârf al incidenţei în anii şi ; o scădere ulterioară evidentă a morbidităţii prin tricofiţie până în prezent şi modificarea spectrului micologic; prevalenţa microsporiei zooantropofile, începând cu anulcu o creştere progresivă a morbidităţii, maximele observându-se în aniifără o scădere esenţială în ultimele decenii, comparativ cu fișă de giardină cdc ; lipsa favusului din anul Media raportului microsporiei, tricofiţiei şi fișă de giardină cdc în perioada susnumită a oscilat, respectiv: fișă de giardină cdc ,9; anii :1,01; anii ,; anii şi Astfel, microsporia zooantropofilă rămâne pilomicoza cea mai des înregistrată în RM anul 31 de cazuri la populaţie, media incidenţei în centrul RM fiind cea mai înaltă 36,72 cazuri la populaţie.

Cuvinte-cheie: pilomicoze, incidenţă, Republica Moldova. Epidemiological peculiarities of trichomycosis in the Republic of Moldova Overview. A retrospective study was done analyzing statistical data on morbidity with trichomycosis microsporosis, trichophytosis and favus during and data presented by mycological lab of Hospital of Dermatology and Communicable Diseases.

Morbidity due to trichomycosis in the Republic of Moldova during is characterized as follows: negligible predominance of trichophytosis until caused, in majority of cases, by antropophylic fungi,the highest level was achieved in andrespectively; then a significant decrease in cases number is fișă de giardină cdc until present days with changing of fungi causative agents; prevalence of zooantropophylicmicrosporia started fișă de giardină cdc increase inthe highest level was achieved inand is still on top our days comparative with 80ss of XX century; cases of favus haven t been registered since Microsporosis, trichopytosis and favus ratio has oscillated during the estimated period as follows: 50s Territorial incidence media of microsporosis, trichophytosis and favus in the Republic of Moldova North, South, Centre, Chisinau and Gagauzia in recent 5 years amounted as follows: Thus, zooantropophylic microsporosis still represents the most frequent form of trichomycosis, in in the Republic of Fișă de giardină cdc have been registered 31 cases per population, average incidence in the central part of the country was the highest one Key words: trichomycosis, morbidity, the Republic of Moldova.

Rezumat COBUZ MARICELA - Gr.T. Popa

Au fost analizate 21 de fişe de observaţie clinică a bolnavilor, trataţi în aniiîn spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile pentru Tinea capitis infiltrativ-purulentă, provocată de Microsporum canis.

Total bolnavi 21, dintre care fetiţe fișă de giardină cdc, băieţi Repartizarea conform vârstei a fost următoarea: până la 1 an 1, ani 6, ani 11 şi ani 3 pacienţi, vârsta medie constituind 4 ani. La 15 pacienţi, durata maladiei a variat între săptămâni, iar la 6 pacienţi între 1 şi 3 luni. Majoritatea pacienţilor 17 au fost depistaţi în perioada vară-toamnă.

Tratamentul ambulator, anterior spitalizărilor în clinica noastră, a inclus: corticosteroizi topici 13 cazuri, antibiotice 15 cazuri. Au fost înregistrate următoarele maladii concomitente: anemie nutriţională 9, enterobioză intestinală 7 cazuri. Tabloul clinic, la internare, prezenta formaţiuni pseudotumorale multiple de tip Kerion Celsi 14 cazuricu aspect acut inflamator, purulent, zemuire pronunţată, cu dimensiuni între şi cm în diametru, cu margini regulate şi bine delimitate, dureroase la palpare.

Grafic nr. Rezistena microbian pentru Stafilococcus aureus 2. Factori de risc intrinseci Literatura de specialitate afirm c vrstele extreme sunt factori de risc endogeni pentru infecia nosocomial.

Erupţii solitare cu acelaşi aspect s-au observat la 7 pacienţi. Fluorescenţa verde-pal a fost identificată la 7 pacienţi, utilizând lampa Wood. Adenopatia regională retroauriculară, cervical-posterioră, submandibulară a fost semnalată la 16 pacienţi. Diagnosticul clinic a fost completat cu cel paraclinic prin prezenţa artrosporilor de tip Microsporum şi filamentelor miceliene scurte în materialul recoltat.

La toţi pacienţii a fost identificată cultura Microsporum canis. Levomycolcoloranţi anilinici liquori Castellani, sol. Alopecia cicatricială reziduală s-a constatat la 6 copii. Cazurile clinice aduse în discuţie confirmă prezenţa micozelor de tip Kerion Celsi, provocate de Microsporum canis, la copiii cu un fundal morbid predispozant. Depistarea fișă de giardină cdc şi tratamentele neadecvate ale pacienţilor sunt soldate frecvent cu sechele sub formă de alopecie cicatricială.

Menţionăm, totodată, raritatea formelor descrise. Cuvinte-cheie: Kerion Celsi, Microsporum canis, copii. Kerion Celsi caused by Microsporum canis clinical cases Overview. Were analyzed 21 clinical observation sheets of patients treated in the years in Hospital of Dermatology and Communicable Diseases for infiltrative-purulent Tinea capitis caused by Microsporum canis. Total number of patients 21, fișă de giardină cdc which girls 7, boys Age distribution was as follows: up to 1 year old 1, y.

The duration of disease in 15 patients was observed weeks, in 6 patients 1 to 3 months. Most patients 17 were found summer-autumn. The treatment before hospitalization included: topical corticosteroids 13 cases, antibiotics 15 cases. Among concomitant diseases were recorded: nutritional anemia 9, intestinal enterobioza 7 cases. The clinical features on admission included multiple pseudotumoral formations Kerion Celsi with a purulent acute-inflamatory aspect, pronounced press, having sizes up to cm in diameter with regular edges, well defined, painful on palpation.

Unique eruptions with the same clinical features were observed in 7 patients. The pale-green fluorescence with Wood lamp was identified in 7 patients.

Încărcat de

Regional limph nodes retroauricular, posterior cervical, submandibular were detected in 16 patients. Fișă de giardină cdc clinical diagnosis was completed with the paraclinical one: the presense of arthrospores type Microsporum and short mycelial filaments in the collected fișă de giardină cdc. In all patients was identified Microsporum canis culture.

Levomycolaniline dyes Liq. Castellani, Sol. The residual scar alopecia was observed in 6 children. Clinical cases brought to discussion confirm the presence of forms of Kerion Celsi type caused by Microsporum canis in children with predisposing morbid background. Late detection and improper treatment of patients commonly are resulting sequelae in the form of scar alopecia.

Must be mentioned the rarity of described cases. Key words: Kerion Celsi, Microsporum canis, children. Prezentăm cazul unui pacient, 56 de ani, locuitor rural, spitalizat în Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile, în 16 februarie La examenul clinic obiectiv, pe partea anterior-medială a antebraţului drept s-a constatat un focar de formă ovală, cm, cu eritem bine conturat, puţin infiltrat, la periferie vezicule cu mici cruste elevate, descuamaţie furfuracee, pustule.

La examenul de laborator, microscopic s-au depistat filamente miceliene, în cultură Trichophyton ectothrix gypseum. Sub aspect epidemiologic, este notabil faptul, că în gospodărie există iepuri cu suspiciu de micoză zooantropofilă. Material și metode. Regresia focarului peste 40 de zile.

La 30 iuniela un control repetat, focarul de pe antebraţ a regresat, cu depigmentare; pe fese și părţile dorsale ale coapselor pete roz-roșietice multiple, confluente, delimitate, cu descuamaţie furfuracee. Examinare: Trichophyton gypseum. Tratament recomandat: grizeofulvină 0, câte 2 pastile de 6 ori, ung.

fișă de giardină cdc

Cazul prezintă interes pentru clinica trichofiţiei zooantropofile cu aspect de tinea inflamatorie și tinea superficială cutanată. Cuvinte-cheie: tricofiţie zooantropofilă, prezentare de caz.

viermi, cum să i ducă acasă

Zooantropophyll trichophytosis with various clinical manifestations a case report The author presents a case of 56 years old male from rural region, who was admitted to the Hospital of Dermatology and Communicable Diseases on the 16 th of February During clinical inspections an oval, cm in diameter, well-marked, erythemato-infiltrative plaque has been revealed; vesicles, pustules, crusts and desquamation have been seen on the periphery part of the lesions; eruptions were localized on the anterior-medial surface of the right shoulder.

Microscopic examination of the scales detected filaments of mycelium and culture identified Trichophyton ecotrix gypseum. Personal history revealed that the patient was in habitual contact with rabbits which had lesions similar to trichophytosis.

Ațiputeafiinteresat