În cultura in vitro a paraziților

în cultura in vitro a paraziților

S-a confirmat în a treia generație eficiența noii strategii anterior elaborată, privind reconstrucția  plantelor  de cereale inducerea  somaclonelor cu fotorespirația  redusă, procesul de asimilare de CO2 îmbunătățit, productivitatea semincieră esențial majorată prin aplicarea  biotehnologică a fenomenului absenței fotorespirației aparente descoperit la organele reproductive a C3 plantelor.

Mediu de cultură - Wikipedia

Evaluarea reactivității anterelor a 7 genotipuri de orz 3 de primăvara și 4 de toamnă  a dovedit implicarea factorilor citoplasmatici organitelor sistemei energetice în stabilirea capacității de inducere a regeneranților verzi. Prin intermediul hibridărilor şi cultura in vitro au fost obținute, evidenţiate şi evaluate forme noi de tomate cu caractere valoroase: viabilitate înaltă a polenului, longevitate, productivitate, calitate, conţinut de substanţe uscate, glucide, rezistenţă înaltă la factorii climatici temperaturi joase pozitive, secetă.

S-a demonstrat implicarea microelementelor şi metaboliților microorganismelor, apei și substanţelor antioxidante   în asigurarea integrităţii funcţionale şi realizarea potenţialului adaptiv în condiţii nefavorabile de umiditate, temperatură și disbalanță nutritivă.

A fost elaborată harta tehnologică cu 10 indici de înfiinţare a rezervatorilor din 8 culturi nectarifere la piersic şi evaluată componenţa specifică a paraziţilor dăunătorilor cu habitatul plantelor nectarifere — coronamentul pomilor.

  1. Paraziti koze kod ljudi
  2. Tipuri[ modificare modificare sursă ] Cele mai comune medii utilizare pentru culturile microbiene sunt bulioanele nutritive [4] și mediile cu agar-agar sau geloză.

A fost evidenţiată legătura între activitatea enzimelor antioxidante şi funcţionarea aparatului fotosintetic în sistemul donor-acceptor la plantele de măr, cais şi piersic. Au fost determinaţi indicii și elaborate metodele de determinare a calității biomasei și a mijloacelor biologice de combatere a organismelor dăunătoare.

anamie katze ursache hpv behandlung bei mannern

Au fost elaborate procedee tehnologice de producere şi aplicare a preparatelor biologice Trichodermin-SC pentru extinderea sferei de aplicare în protecția viţei-de-vie, Gliocladin-SC în protecţia florii-soarelui şi viţei-de-vie, Coniotirin-SC în combaterea putregaiului alb la floarea-soarelui, Virin-HS-P pentru combaterea Buhei fructificațiilor, Paurin pentru extinderea sferei de aplicare în combaterea agenţilor patogeni ai cartofului.

În aspect aplicativ: S-a constatat că forma maternă, în calitate de component de hibridare are acţiune reglatoare asupra sistemelor genice complexe, implicate în formarea şi heritabilitatea  caracterelor de rezistenţă la patogenii fungici şi de productivitate la grâul comun de toamnă şi la tomate, fenomen ce poate fi aplicat cu succes la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de interes.

Principalele rezultate științifice

S-au obținut date privind inventarierea in situ a rudelor sălbatice ale cultivarelor cireşul sălbatic, mărul pădureţ, părul sălbatic, cornul şi alunul în cadrul a 10 arii naturale protejate de stat, precum și a formelor locale de plante cultivate on farm. În condiții ex situ au fost obținute date privind manifestarea caracterelor morfo-biologice, biochimice,  genetice și ameliorative la genotipuri din diferite grupe sistematice şi identificat surse prețioase de productivitate și rezistență.

A fost demonstrată eficacitatea şi elaborate recomandări pentru utilizarea preparatului Reglalg în majorarea viabilităţii plantelor de grâu în rezultatul tratării seminţelor înainte de semănat sau foliară a plantelor, precum şi aplicării în podgorii pentru protecţia viţei de vie şi sporirea recoltei.

În cultura in vitro a paraziților stabilit spectrul calitativ al conținutului metaboliților secundari cu structură glicozidică in partea aeriană la speciile Polygonum sachalinense, Melampyrum nemorosum L. La Salvia sclarea a fost creat şi evaluat materialul iniţial de ameliorare cu conţinut ridicat de ulei esenţial, rezistent la ger, iernare, secetă, boli: hibrizi heterotici în F1 şi F2-n; linii inbreeding ne afectate de degenerare.

La Lavandula angustifolia  s-a finalizat evaluarea a peste hibrizilor F1 policross şi  selectaţi hibrizi cu conţinut sporit de ulei esenţial; În baza evaluării a 40 genotipuri de Origanum vulgare, ssp. S-au elaborat recomandări tehnologice de cultivare pentru Passiflora, aplicare a erbicidare la şerlai, înrădăcinarea butaşilor din lăstari de ani de levănţică. A fost perfecţionat sistemul de prognoză a dezvoltării bolilor şi dăunătorilor utilizând metodologia mulţimilor vagi şi tehnologia SIG pentru prelucrare, prezentare şi analiză a informaţiei prin conexiune directă la Internet.

  • Paraziți tratamentul cu gălbenele
  • Bădărău Carmen Obținerea materialului clonal Cultura de meristeme, se realizează prin explantarea meristemelor caulinare apicale sau axilare şi inocularea lor pe un mediu nutritiv de regenerare de plante.

Tehnologia utilizată prezintă o nouă etapă în elaborarea sistemelor de avertizare a bolilor şi dăunătorilor. Au fost elaborate hărţile digitale de distribuire a bolilor şi dăunătorilor în baza evidenţelor, utilizând metoda de interpolare kriging. A fost optimizată metoda de monitorizare si capturare a dăunătorilor prin utilizarea capcanelor în cultura in vitro a paraziților în comun cu atractanţi şi surse de lumină. A fost elaborat procedeu tehnologic de protecţie ecologică a tomatelor faţă de dăunătorul Heliotis armigera.

A fost demonstrat în condiții de producere că aplicarea concomitentă a capcanelor feromonale, lansarea entomofagilor  T. Au fost elaborate tehnologiile de producere al acetaţilor de cisdodecenol — component al feromonului sexual a buhei semănăturilor şi cistetradecenol - component al feromonului sexual a buhei exclamatoare. Evaluarea comparativă  de  aplicare a preparatelor bioraţionale   fungicide naturale - Funecol, Cumulus, microbiologice - Rizoplan, Trihodermin, stimulatori de rezistenţă - Recol, Reglalg, Paurin; insectio-acaricide - Pelecol, Actofit, Vermitec, sterilizatori - Insegar, Admiral, Dimilin, Lufox a demonstrat eficacitatea lor în protecţia integrată a piersicului, prunului, caisului, viței de vie, tomate şi soia.

în cultura in vitro a paraziților

S-a confirmat eficiența unei noi strategii în reconstrucția C3 plantelor, bazată pe totipotența celulelor organelor fotosintetic active, lipsite de fotorespirația aparentă.

S-a stabilit, că în spic, concomitent cu C3-tip de fotosinteză, sunt active componentele structurale şi funcționale a C4-tip de fotosinteză, care asigură refixarea bioxidului de carbon.

în cultura in vitro a paraziților leac pentru tot felul de paraziți

Ca rezultat al utilizării infecțiilor virale ca factor recombinogen cu suplinirea prin iradiere gama au fost selectate 2 forme de tomate cu îmbinări nespecifice de caractere agronomice valoroase. S-a stabilit moștenirea variațiilor de tip: spic bi- trifurcat, ramificat, în cultura in vitro a paraziților spiculeţe laterale fertile, precum și evidențiați  descendenții SC2 - SC3 cu indici ce determină productivitate înaltă.

Evaluarea reacției de răspuns la condițiile in vitro a anterelor pentru soiuri de orz și grâu atestă impactul semnificativ al genotipului asupra potențialului androgen.

S-au stabilit particularităţile proceselor de calusogeneză, embriogeneză somatică, regenerare a plantelor la tomate şi triticale. Au fost dezvăluite particularităţile funcţionale ale interrelaţiilor dintre în cultura in vitro a paraziților proceselor de creştere, fotosintetice şi enzimatice în organele donatoare şi acceptoare.

La cais s-a demonstrat legătura  fotosintezei şi activităţii enzimelor antioxidante catalazei, peroxidazei, şi polifenoloxidazei în sistemul donator-acceptor în frunze—lăstar ce  serveşte ca criteriu de evaluare a stării fiziologice, capacităţii fotosintetice și productivităţii soiurilor noi. În baza cercetărilor fundamentale privind coordonarea proceselor fiziologice la planteau fost elaborate procedee dediminuare a perturbării integrității funcţionale, menţinere a  productivităţii şi rezistenţei plantelor în condiții de stres hidric şi termic prin utilizarea antioxidanţilor, combinațiilor echilibrate de nutrienţi minerali și metaboliți ai microorganismelor.

în cultura in vitro a paraziților

Au fost izolate, identificate și determinate particularitățile biologice ale microorganismelor utile și elaborate procedee tehnologice de producere și aplicare a preparatelor biologice utilizate în agricultura convenţională şi ecologică: Trichodermin-SC şi Gliocladin-SC pentru aplicare la viţa-de-vie în combaterea putregaiului cenușiu, Coniotirin-SC - putregaiul alb la floarea-soarelui, Virin-HSP - Buha fructificațiilor la tomate. Pentru complexele de sere au fost elaborate capcanele sinergice în cultura in vitro a paraziților captare prin capturarea în masă a adulţilor de Thrips tabaci şi Trialeyroides vaporariorum ca mijloc eficient de monitoring şi combatere.

În aspect aplicativ: Au fost elucidate acţiunile şi interacţiunile genice comune şi specifice implicate în formarea caracterelor de productivitate şi de rezistenţă a grâului comun şi tomatelor la patogeni fungici agresivi. S-a constatat că forma maternă, în calitate de component al hibridării, interacţionând cu mediul extern, contribuie la reglarea acestor în cultura in vitro a paraziților genice, fapt care poate fi explorat la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor performante, direcţionarea caracterelor de interes şi obţinerea segreganţilor valoroşi, precum şi la optimizarea capacităţii de donor al genotipului.

În ecosistemele forestiere din diferite zone ale Republicii Moldova s-a efectuat GPS-poziționarea și descrierea populațiilor unor rude sălbatice ale culturilor pomicole cireşul sălbatic, mărul pădureţ, părul sălbatic, cornul şi alunulcolectate circa de forme locale de plante de cultură ce aparțin la 35 de specii și subspecii botanice și depistate surse valoroase de germoplasmă.

Prin încrucișări intra- și interspecifice s-a creat material inițial de năut, tomate și Cuphea. S-a stabilit acțiunea benefică a undelor milimetrice și a temperaturilor joase asupra măririi viabilității semințelor, stimularea proceselor de creștere paraziți hepatici la om plantulelor cerealiere triticale, grâul de toamnă, porumbultehnice și medicinale ricinul, echinacea, șofrănelul, ciumăfaielegumicole tomatele, pătlăgele vinete, castravete.

S-a efectuat pașaportizarea genotipurilor de plante cerealiere păioase 89 forme după activitatea enzimei polifenoloxidaza, conținutul glutenului umed și raportul gliadine: glutenine; a formelor de năut familii după fracțiunea hidrosolubilă a proteinelor semințelor.

Mediu de cultură

Au fost actualizate, perfectate și completate Sistemele informaționale ReGen, Cartoteca, fapt ce poate optimiza accesul la materialul genetic și informație la nivel naţional şi internaţional. Au fost obţinute linii inbreding de S. Au fost obţinuţi şi evaluaţi hibrizi F1 policross de Lavandula, selectaţi hibrizi heterotici cu conţinut majorat de ulei esenţial şi create 5 soiuri-clone noi.

Au fost evidenţiate mecanismele de acţiune biologică, elaborare recomandări de utilizare  a reglatorilor naturali de creştere RNC.

A fost demonstrat că activitatea biologică a RNC se datorează influenţei benefice a acestora asupra proceselor fiziologice, biochimice şi morfogenetice de adaptare a plantelor, care asigură evitarea şi diminuarea acţiunii nocive a factorilor de stres temperaturilor excesive şi a secetei.

La diferite specii de plante tomate, morcov, ceapă, grâu, viţa de vie a fost demonstrată eficacitatea utilizării RNC pentru tratarea seminţelor sau foliară a plantelor.

wart virus on neck yellow diarrhea

Au fost obţinute  şi caracterizate 19 glicozide steroidice, iridoide și flavonoide din fam. Scrophulariaceae, Liliaceae şi Solanaceae, descrisă substanţa nouă  genistifoliozida C.

  • Rectal cancer on ct scan
  • Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor

A fost perfecţionat sistemul de prognoză a dezvoltării bolilor şi dăunătorilor în baza datelor climatice operative şi analizei informaţiei prin conexiune directă la Internet. Metodologia utilizată prezintă o nouă etapă în elaborarea sistemelor de avertizare a bolilor şi dăunătorilor.

Au fost elaborate procedee tehnologice de protecţie a culturilor de prun la Grapholitha funebrana și de tomate la Heliotis armigera. Aplicarea concomitentă a capcanelor feromonale, lansarea entomofagilor T.

Navigare în articole

Ca rezultat a testării preparatelor Rizoplan, Trihodermin, Paurin, Alerin, Gamair; Funecol, Cupramax, Cumulus; Pelecol; Actofit, Vertimec, Reglalg, Recol, Albit, Fitovital; Insegar, Admiral, Dimilin, Lufox, Zoom în condiţii de laborator şi producere au fost elaborate procedeele de aplicare în schemele de protecţie integrată la piersic, prun, cais, viţa de vie, tomate şi soia. Utilizarea preparatelor hormonale în combaterea G. Au fost confecţionate forme preparative pe diferite suporturi cu înveliş din clorură în cultura in vitro a paraziților polivinil pentru dezorientarea masculilor Grapholitha funebrana.

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Ațiputeafiinteresat