Paraziți în lanțul alimentar.

Prevederi generale de igienă pentru producţia primară şi operaţiuni asociate acesteia ARTICOLUL 1 Domeniu de aplicare Prezenta anexă se aplică producţiei primare şi următoarelor operaţiuni asociate acesteia: a transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la locul de producţie, cu condiţia ca aceste operaţiuni să nu modifice substanţial natura acestora; b transportul de animale vii, atunci când este necesar să se îndeplinească obiectivele prezentei hotărâri; c în cazul produselor de origine vegetală, al produselor de pescuit şi al vânatului sălbatic, operaţiunile de transport pentru livrarea produselor primare a căror natură paraziți în lanțul alimentar a fost modificată substanţial, de la locul de producţie până la o întreprindere.

ARTICOLUL 2 Reguli privind igiena 1 Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că produsele primare sunt protejate faţă de contaminare, având în vedere orice procesare pe care produsele primare o vor suporta ulterior.

ARTICOLUL 3 Păstrarea documentelor 1 Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să întocmească şi să păstreze documente referitoare la măsurile puse în aplicare pentru paraziți în lanțul alimentar controla virus del papiloma en boca într-o manieră şi pentru o perioadă corespunzătoare, proporţional cu natura şi mărimea activităţilor din domeniul alimentar. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să facă disponibile informaţiile relevante conţinute de aceste înregistrări autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale sau judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, după caz, celorlalte autorităţi competente, precum şi pe cele pe care le-au primit aceştia, la cerere.

V-XII se aplică tuturor etapelor de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor, iar prevederile celorlalte capitole se aplică după cum urmează: prevederile cap.

I se aplică tututor obiectivelor din domeniul alimentar, cu excepţia obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III; prevederile cap. II se aplică tututor încăperilor în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu excepţia zonelor pentru servirea mesei şi a obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III se aplică acelor obiective prevăzute de titlul capitolului; prevederile cap.

IV se aplică transportului. III 1 Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să fie menţinute curate şi în stare bună de funcţionare şi întreţinere. Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spaţiile în care sunt manipulate alimente.

Jump to navigation Jump to search Lanțul trofic este un șir care enumeră relațiile de hrănire dintre organismele componente ale unui anumit ecosistem. Fiecare organism depinde, pentru a se hrăni, de membrul anterior al lanțului său trofic.

Trebuie să se asigure lavoare pentru curăţarea mâinilor, prevăzute cu apă curentă caldă şi rece, cu materiale pentru spălarea mâinilor şi pentru uscare igienică. Atunci când este necesar, utilităţile pentru spălarea alimentelor trebuie să fie separate de cele pentru spălarea mâinilor.

Meniu de navigare

Trebuie să paraziți în lanțul alimentar evitat fluxul mecanic de aer dintr-o zonă contaminată către o zonă curată. Sistemele de ventilaţie trebuie să fie construite astfel încât să permită ca filtrele şi alte componente ce necesită curăţare sau înlocuire să fie uşor accesibile. Acestea trebuie să fie concepute şi construite în aşa fel încât să se evite riscul de contaminare.

Atunci când canalele de drenaj sunt deschise total sau paraziți în lanțul alimentar, acestea trebuie să fie concepute pentru a se asigura că nu se scurg deşeuri dintr-o zonă contaminată spre sau într-o zonă curată, în special în zona în care sunt manipulate alimente ce pot să prezinte un risc ridicat pentru consumatorul final.

III 1 În încăperile în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu excepţia spaţiilor pentru servirea mesei şi a acelor obiective prevăzute de cap. III, dar incluzând spaţiile conţinute de mijloacele de transport, configuraţia şi proiectul trebuie să permită aplicarea bunelor practici de igienă a alimentelor, incluzând protecţia împotriva contaminării între şi în timpul operaţiunilor.

paraziți în lanțul alimentar ciclul de vierme rotund

Aceasta necesită utilizarea unui material impermeabil, nonabsorbant, lavabil şi netoxic, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. După caz, pavimentul trebuie să permită drenajul adecvat al suprafeţelor; b suprafeţele pereţilor trebuie să fie menţinute în condiţii bune de întreţinere şi să fie uşor de curăţat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.

Lanț trofic

Aceasta necesită utilizarea paraziți în lanțul alimentar materiale impermeabile, nonabsorbante, lavabile şi netoxice, precum şi o paraziți în lanțul alimentar netedă până la o înălţime adecvată efectuării diferitelor operaţiuni, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare; c plafoanele sau, acolo unde nu există plafoane, suprafaţa interioară a acoperişului şi accesoriile suspendate trebuie să fie construite şi finisate astfel încât să se prevină acumularea de murdărie şi să se reducă condensul, creşterea de mucegaiuri şi împrăştierea de particule; d ferestrele şi alte deschizături trebuie să fie construite pentru a se preveni acumularea de murdărie.

Paraziți în lanțul alimentar ce pot fi deschise către mediul exterior trebuie, după caz, să fie echipate cu plase împotriva insectelor, ce pot fi uşor demontate pentru curăţare. Atunci paraziți în lanțul alimentar deschiderea ferestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, ferestrele trebuie să rămână închise şi fixate în timpul producţiei; e uşile trebuie să fie uşor de curăţat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.

Pentru aceasta este necesară utilizarea de suprafeţe netede şi nonabsorbante, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare; f suprafeţele, incluzând suprafeţele echipamentelor, din spaţiile în care sunt manipulate alimente şi, în special, suprafeţele ce intră în contact cu alimentele trebuie să fie menţinute în paraziți în lanțul alimentar bună de întreţinere şi trebuie să fie uşor de curăţat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.

Account Options

Pentru aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare.

Aceste facilităţi trebuie să fie construite din materiale rezistente la coroziune, să fie uşor de curăţat şi să fie aprovizionate în mod adecvat cu apă fierbinte şi rece. VII, şi să fie menţinută curată, iar atunci când este necesar, dezinfectată.

warts on hands hiv

Astfel de containere trebuie să fie marcate în mod vizibil cu litere ce nu pot fi şterse, în una sau paraziți în lanțul alimentar multe limbi de circulaţie internaţională, pentru a se scoate în evidenţă că acestea sunt utilizate exclusiv pentru transportul de produse alimentare, sau trebuie să fie marcate cu inscripţia "numai pentru produse alimentare".

CAPITOLUL V Cerinţe pentru echipamente 1 Toate articolele, ustensilele, dotările, garniturile, componentele şi echipamentele cu care alimentele vin în contact trebuie: a să fie igienizate eficient, iar atunci când este necesar, dezinfectate. Igienizarea şi papiloamele dispar trebuie să aibă loc cu o frecvenţă suficientă pentru a se evita orice risc de contaminare; b să paraziți în lanțul alimentar astfel construite, confecţionate din astfel de materiale şi să fie menţinute în bună ordine, stare de funcţionare şi condiţii de întreţinere, încât să se reducă la minimum orice risc de contaminare; c cu excepţia containerelor nereturnabile şi a materialelor de împachetare, să fie astfel construite, confecţionate din astfel de materiale şi să fie menţinute în bună ordine, stare de funcţionare şi condiţii de întreţinere, încât să permită să fie păstrate curate, iar atunci când este necesar, să fie dezinfectate; şi d să fie instalate de aşa manieră încât să se permită igienizarea adecvată a echipamentului şi a zonei înconjurătoare.

paraziți în lanțul alimentar

CAPITOLUL VI Deşeuri alimentare 1 Deşeurile alimentare, subprodusele necomestibile şi alte resturi trebuie să fie îndepărtate cât mai repede posibil din încăperile în care sunt prezente alimente, pentru a se evita astfel acumularea acestora. Aceste containere trebuie să fie construite corespunzător, ţinute în condiţii adecvate, să fie uşor de igienizat şi, atunci când este necesar, de dezinfectat. Spaţiile de depozitare a deşeurilor trebuie să fie concepute şi utilizate în aşa fel încât să se permită menţinerea curată a acestora şi, după caz, să fie libere de animale şi dăunători.

Poate fi utilizată apă de mare curată pentru moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine. Apa curată poate fi utilizată, de asemenea, pentru spălare externă.

Când este utilizată o astfel de apă, trebuie să fie asigurate facilităţi adecvate pentru furnizarea acesteia. Apa nepotabilă nu trebuie să aibă conexiuni cu sau să permită refluxul în sistemele de apă potabilă.

Aceasta trebuie să fie de acelaşi standard ca apa potabilă, cu excepţia cazului în care se poate demonstra autorităţii competente că, în fapt, calitatea apei nu poate afecta salubritatea produsului alimentar în forma finită a acestuia. Aceasta trebuie să fie produsă, manipulată şi depozitată în condiţii care să o protejeze de contaminare.

CAPITOLUL VIII Igiena personalului 1 Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor trebuie să menţină un grad ridicat de curăţenie personală şi trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, curată şi, după caz, echipament de nectarine și necroză. Orice persoană astfel afectată şi angajată într-o întreprindere din domeniul alimentar şi care paraziți în lanțul alimentar posibil să intre în contact cu alimente trebuie să raporteze imediat operatorului cu activitate în domeniul alimentar boala sau simptomele, iar dacă este posibil, cauzele acestora.

Trebuie, de asemenea, să se aplice proceduri adecvate, pentru a se preveni ca animalele domestice să aibă acces în locuri unde sunt pregătite, manipulate sau depozitate alimente sau atunci când autoritatea competentă permite aceasta în cazuri speciale, pentru a se preveni ca un astfel de acces să ducă la contaminare.

Lanţul de frig nu trebuie să fie întrerupt. Totuşi, sunt permise perioade limitate fără controlul temperaturii, pentru a se permite derularea practică a activităţilor preparării, transportului, depozitării, expunerii şi servirii mâncării, cu paraziți în lanțul alimentar ca aceasta să nu aibă drept rezultat un risc pentru sănătate.

Întreprinderile din domeniul alimentar în care se produc, se manipulează şi se ambalează produse alimentare procesate trebuie să dispună de încăperi adecvate, suficient de mari pentru depozitarea separată a materiilor prime de materialul procesat, şi de spaţii separate de depozitare în condiţii de refrigerare şi suficient de mari. În timpul decongelării alimentele trebuie să fie supuse la temperaturi care să nu aibă ca rezultat un risc pentru sănătate.

Atunci când lichidul ce se scurge în procesul de decongelare poate reprezenta un risc pentru sănătate, acesta trebuie să fie drenat în mod adecvat. După decongelare alimentele trebuie să fie manipulate de aşa manieră încât să se reducă la minimum riscul dezvoltării de microorganisme patogene sau formarea de toxine.

După caz şi în special în paraziți în lanțul alimentar recipientelor şi al vaselor de sticlă, trebuie să fie asigurate integritatea containerului şi igiena acestuia. CAPITOLUL XII Instruire Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure: a că persoanele care manipulează alimente sunt instruite în probleme de igienă a alimentelor, proporţional cu activitatea desfăşurată; b că, în fapt, cei responsabili pentru elaborarea şi menţinerea procedurii prevăzute la art.

Miercuri, 25 martieDeclinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.

Ațiputeafiinteresat