Paraziti malofage, Search form

paraziti malofage

ADAM, C. Analele Brãilei, Serie Nouã, 4 4 : Part I. Part II. Vânãtorul ºi pescarul sportiv, 12 5 : Paraziti malofage, 7 6 : Studii ºi cercetãri de biologie. Academia R.

Validarea sau invalidarea speciilor care fac obiectul cercetărilor propuse se va face atat pe baza analizei detaliate a caracterelor morfologice şi stabilirea acelora cu paraziti malofage taxonomică semnificativă, cat şi pe baza evaluării diferenţelor genetice dintre aceste specii prin secvenţierea de ADN mitocondrial reprezentat de o porţiune din gena pentru citocrom oxidaza I COI. In final vor fi realizate descrieri monografice şi o cheie de determinare pentru speciile fiecăruia dintre cele două genuri. Rezumatul proiectului: Taxonomia păduchilor Insecta: Phthiraptera este adesea influenţată puternic de taxonomia gazdelor.

Vânãtorul ºi pescarul sportiv, 13 8 : Tezã de doctorat. Universitatea din Bucureºti. Unpublished Ph. Comunicãri de Zoologie, Societatea de ªtiinþe Biologice, Bucureºti, 6: Studii ºi cercetãri de Biologie, Seria Zoologie, Bucureºti, 20 4 : Studii ºi cercetãri de Biologie, Seria Zoologie, Bucureºti, 20 5 : Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de Biologie ºi ªtiinþe Agricole, Academia R.

А нельзя ли увидеть пример подобного генетического эксперимента. - перебил ее Ричард.

In: Paraziti malofage. Cosoroabã, Entomologie veterinarã. Ceres, Bucureºti. Cosoroabã, Parazitologie veterinarã.

Ftiraptere

Mirton, Timiºoara. Pãduchi malofagi. In: G. Dinulescu, A. Niculescu, Parazitologie clinicã veterinarã. Agro-Silvicã, Bucureºti. In: St. Zeitschrift für Parasitenkunde, Berlin, Revista Vânãtorilor, Bucureºti, 15 12 : LEON, N.

In: N. Leon, Insectele vãtãmãtoare din România. Ecou de Codru, Cernãuþi, 2 2 : Mallophaga Nitzsch. Studii ºi Cercetãri de Biologie, Biologie animalã, 10 paraziti malofage : Studii ºi Cercetãri de Biologie, Biologie animalã, 11 2 : Studii ºi Cercetãri de Biologie, Biologie animalã, 12 1 : Mallophaga Nitzsch IV.

Studii ºi Cercetãri de Biologie, Biologie animalã, 12 2 : Estratto dalle Memorie della Società entomologica Italiana, Genova, Mallophaga Nitzsch V.

Dicționare ale limbii române

Studii ºi Cercetãri de Biologie, Biologie animalã, 13 3 : Mallophaga Nitzsch VI. Comunicãrile Academiei Republicii Populare Romîne, 13 1 : Mallophaga Nitzsch VII.

paraziti malofage

Comunicãrile Academiei Republicii Populare Romîne, 13 11 : Angewandte Parasitologie, Jena, 6: Buletinul ºtiinþific al Academiei R. In: A. Niculescu, Parazitologie veterinarã.

Dicționare ale limbii române

Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti. DIDÃ, — Parazitismul permanent cu insecte malofage. Niculescu, I. Didã, Parazitologie veterinarã.

Aves: Coraciiformes of southern Romania.

păduchi dex

Analele Muzeului Judeþean Suceava, ªtiinþele Naturii, 6: Ordinul Mallophaga Nitzsch, In: C. Pisicã, Elemente de parazitologie — Paraziti malofage Mallophaga ºi Anoplura. Studii ºi comunicãri, Muzeul de ªtiinþele Naturii din Dorohoi, 3: Buletinul Paraziti malofage de cercetãri ºi proiectãri piscicole, 27 2 : Parasitologica Hungarica, Parasitologia Hungarica, Miscellanea Zoologica Hungarica, 2: Parasitologica Hungarica, 17 : Analele ªtiinþifice ale Institutului Delta Dunãrii, Tulcea, 3: Aquila, Múzeumi Füzetek, Új sorozat, Cluj Napoca, 9: Journal of Avian Biology, 28 2 : KISS, L.

Ornis Hungarica, 8 1 : In: E. Séguy, Insectes ectoparasites Mallophages, Anoplures, Siphonaptères. Faune de France. Paris, paraziti malofage In: V.

Au corpul turtit dorsoventral, capul proeminent, mai îngust decât toracele la anoplure sau mai lat decât torace la malofage. Au o pereche de ochi simpli.

Stoenescu, A. Niculescu, Bolile pãsãrilor. Agro-Silvicã de Stat, Bucureºti. Comunicãri de Zoologie, Societatea de ªtiinþe Biologice, Bucureºti: Cozma, Bolile parazitare la animalele domestice. Cozma, Parazitologie clinicã veterinarã, 2, Nematodoze, acanthocefaloze, arachnoze, entomoze ºi micoze.

Risoprint, Cluj Napoca. Cozma, Practicum parazitologic veterinar.

Rama de colectat paduchii varroa

Parazitozele cutanate la bovine: 1. Entomoze: 1. Parazitozele cutanate la ovine ºi caprine: 2.

paraziti malofage

Entomoze: 2. Malofagoza Ectoparazitismul cu pãduchi malofagi. Parazitozele cutanate la ecvine: 3. Entomoze: 3. Parazitozele cutanate la carnivore: 5. Entomoze: 5. Parazitozele cutanate la animalele de blanã: 6.

  • Anoplure - Wikipedia
  • Parazitismul cu acarieni şi insecte la păsări (Arachnoentomoze) (IX) > REVISTA LUMEA SATULUI
  • Но ты здесь ни при .

  • Hpv warts vs genital herpes
  • (PDF) BIBLIOGRAPHIA PHTHIRAPTEROLOGICA (INSECTA: PHTHIRAPTERA) ROMANIAE
  • Впрочем, у нас в семье лингвист не я, а твоя мама, - ответил Ричард.

Entomoze: 6. Parazitozele cutanate la animale de laborator: 7. Entomoze: 7. Parazitozele cutanate la pãsãri: 8. Parazitozele cutanate la galinacee ºi palmipede: 8.

paraziti malofage

Entomoze: 8. Malofagoza atacul cu pãduchi malofagi.

Ațiputeafiinteresat