Tratamentul nematodei porcine

tratamentul nematodei porcine

Subclasa Cestoda cuprinde viermi ai căror corp este plat dorsoventral, neted, în formă de panglică. Corpul lor este totdeauna segmentat, iar segmentele alăturate sunt asemănătoare ca organizaţie morfologică.

herpes papilom uman

Cestodele, teniile sau panglicile sunt viermi paraziţi în faza lor adultă, în majoritatea cazurilor în tubul digestiv la toate animalele, inclusiv omul, iar în faza larvară sunt paraziţi în diferite organe la mamifere, peşti, insecte etc. În timpul evoluţiei lor, cestodele au pathology of papillomavirus de schimburi obligatorii de gazde, de la faza larvară la tratamentul nematodei porcine de adult. Sunt totuşi câteva cestode, foarte puţine fam.

Hymenolepididaela a căror evoluţie nu este totdeauna absolut necesar să intervină o gazdă intermediară. Cu toate că din punct de vedere sistematic subclasa Cestoda este împărţită, după diferiţi autori, în 5 sau chiar 6 ordine, pentru medicină numai două din ele au importanţă. Diphyllobothridae fam. Anoplocephalidae fam.

Avitelinidae fam. Davaineidae fam. Hymenolepididae fam.

Mult mai mult decât documente.

Ditepilidae tratamentul nematodei porcine. Taeniidae fam. Mesocestoididae În afară de aceste două ordine, subclasa Cestoda mai cuprinde încă 4 ordine, şi anume: Diphyllidea, Tetrathyrtchidea, Tetraphylidea si Aporidea. Cestodele sunt viermi plaţi, a căror lungime este foarte variabilă, mergând de la câţiva milimetri Davainea, Echinococeuspână la câţiva metri Diphyllobothrium, Taenia solium etc.

Culoarea lor, în general, este albă- sidefie, mai mult sau mai puţin opacă. Această opacitate se datorează unui strat de calcar care impregnează ţesutul subcuticular al cestodelor.

Corpul sau strobila este format dintr-un tratamentul nematodei porcine diferit de proglote, segmente care, pe măsură ce se depărtează de partea anterioara a corpului, se măresc în lungime şi în lăţime, luând forme caracteristice pentru fiecare gen sau specie de cestod.

Parazitozele suinelor

Astfel, proglotele din partea anterioara la majoritatea cestodelor au formă izodiametrală, pentru ca apoi să fie mai lungi decât late sau invers. Unele cestode au proglote cu totul caracteristice, în formă de sămânţă de bostănei Dipyllidium caninumîn formă oarecum de clopot Ciloanotaenia infundibuium sau de trapez Diphyllabothrium, latum.

În partea anterioară se tratamentul nematodei porcine o formaţie tetragonală, capul sau scolexul, după care urmează o porţiune mai îngustă, gâtul şi apoi lanţul de proglote. Scolexul variază ca formă şi este prevăzut cu organe musculare de fixare, numite ventuze Cyclophyllidea. În partea sa anterioara poate avea o proeminenţă denumită rostrum, în jurul căreia pot fi unul sau mai multe rânduri de cârlige, constituind rostrum armat. În cazul când rostrumul nu are cârlige, este un rostrum nearmat.

Un asemenea cârlig sau croşet are forma asemănătoare cu o seceră mai alungită, deosebindu-se net o lamă tăioasă puţin curbată, o îngroşare ca o gardă do sabie şi apoi mânerul cu care este prins în corpul viermelui.

tratamentul nematodei porcine

La unele cestode scolexul prezintă un rostelum, care este o proeminenţă conică sau cilindrică ce se găseşte într-o excavaţie ca un buzunar în partea anterioară a scolexului. Proglotele, la exterior au un strat subţire cuticular, apoi un alt strat subcuticular, cu impregnaţii calcaroase sub care se găseşte stratul muscular. Stratul cu impregnaţii calcaroase, dă atât culoarea şi opacitatea viermelui cât şi rigiditatea sa. Pe suprafaţa proglotei, median sau lateral, mai des lateral, se găseşte o mică proeminenţă numită porul genital, organ care la toate cestodele din ordinul Cyclophyllidea nu funcţionează.

Porii genitali pot fi regulat tratamentul nematodei porcine, neregulat alterni sau unilaterali, element folosit în determinarea cestodelor. Toată grosimea proglotei este plină cu ţesut parenchimatos, ceea ce formează o caracteristică a viermilor plaţi, lipsa cavităţii celomice. Proglotele vecine sau foarte apropiate au organizaţie morfologică asemănătoare, dar în ansamblul strobilei ele se deosebesc. Cele din apropierea scolexului sunt tinere, cele de la mijlocul corpului sunt hermafrodite, iar cele din partea terminală a viermelui sunt ovigere, proglote purtătoare de ouă.

INVERMECTIN 0,8 % | Farmavet

Cestodele hrănindu-se prin osmoză nu au aparat digestiv, de asemenea le lipseşte aparatul circulator şi aparatul respirator.

Aparatul excretor este format din celule specializate, prezente în parenchimul proglotei, care comunică prin tubi ce se adună către marginile laterale şi posterioare ale fiecărei proglote, unde formează canale. Corpul viermelui în întregime este mărginit în ambele părţi de câte un canal lateral, care comunică din proglotă în proglotă. La marginea posterioară a fiecărei proglote se găseşte un alt canal transversal, care se anastomozează cu cele două laterale. Ultima proglotă are un foramen caudal, pe unde substanţele de excreţie sunt eliminate în mediul exterior.

Sistemul nervos este reprezentat prin ganglioni, dispuşi mai ales către rostrum, care trimite filete nervoase în restul corpului. Aparatul genital, atât mascul cât şi femel, extrem de dezvoltat, este prezent în fiecare proglotă, cestodele fiind viermi hermafrodiţi. Testiculele sunt aglomerări celulare sferice, în număr variabil, dispuse către partea dorsală şi mai ales anterioară a fiecărei proglote hermafrodite.

Numărul testiculelor tratamentul nematodei porcine un element ajutător în determinare la Hymenolepididae, câteva zeci la Dilepididae, sau câteva sute la Taeniidae sau Anoplocephalidae. De la testicule pornesc canale eferente, care se adună într-un canal deferent şi care se îndreaptă lateral sau către mijlocul proglotei, pentru a se termina într-o formaţie specială, numită por genital.

Tot aici tratamentul nematodei porcine găseşte organul copulator, cira, situat în punga cirei. De la ele porneşte tractusul genital, format din oviduct, apoi vagin şi uter.

Acesta din urmă are mai mult sau mai puţin forma unui sac. Înapoia ovarelor se găsesc una sau două glande vitelogene, care produc vitelusul necesar oncosferei. Această organizare se întâlneşte numai la proglotele din centrul strobilei, proglotele hermafrodite.

Hpv vaccine gone wrong măsură ce viermele creşte, iar creşterea având loc la nivelul gâtului, proglotele se depărtează din partea anteromijlocie către porţiunea terminală, maturizându-se şi devenind proglote ovigere. În acest stadiu, organele genitale esenţiale, testiculele şi ovarele, dispar, iar întreaga proglotă conţine numai uterul, la rândul tratamentul nematodei porcine plin cu ouă oncosfere.

Porii genitali la cestodele din ordinul Cyclophyllidea nefuncţionând, oncosferele formate rămân în uter până la distrugerea acestuia o dată cu proglota însăşi.

Proglotele ovigere se desprind de restul corpului sunt eliminate în mediul exterior, o dată cu excrementele purtătorului. La ordinul Pseudophyllidea ouăle formate în uter se elimină treptat, pe măsura maturării lor, prin formaţia numită tocostom.

70857473 Tratamente Nematode Şi Cestode

Din această cauză, proglotele ovigere de la Pseudophyllidea Diphyllobothrium se ratatinează, pe măsură ce ajung la sfârşitul strobilei, în timp ce proglotele ovigere de la Cyclophyllidea se măresc mult în volum. Cestodele, în general, în forma lor adultă sunt paraziţi ai tubului digestiv, unde se hrănesc prin osmosă cu sucurile digestive, iar respiraţia se face cutanat. Evoluţia tuturor cestodelor se face prin oncosfere ouăa căror dezvoltare se face diferit la Tratamentul nematodei porcine faţă de Cyclophyllidea.

papilloma virus bocca oxiuros ajos

În cazul ordinului Pseudophyllidea Diphyllobothriumouăle foarte asemănătoare cu cele de trematode sunt eliminate în mediul exterior, unde dau naştere unei larve libere — Coracidium, care, pentru a 4 evolua mai departe, trebuie să treacă, succesiv şi obligatoriu prin încă două gazde intermediare.

Evoluţia acestui ordin este foarte asemănătoare cu evoluţia trematodelor, cu două gazde intermediare. În cazul ordinului Cyclophyllidea, oncosferele sunt eliminate în mediul exterior o dată cu proglotele fragmente sau izolate.

Boli porcine – A.N.S.V.S.A.

La unele cestode, eliminarea proglotelor se face şi spontan, cum este cazul la Taenia saginata, Dipyllidium caninum Choanotaenia, adică proglotele pot părăsi tubul digestiv tratamentul nematodei porcine gazdei şi între momentele actului de defecare.

Oncosferele nu dau naştere unor larve libere, ci trebuie să fie ingerate de un alt animal, gazda intermediară, vertebrat sau nevertebrat, în corpul căruia se va dezvolta forma larvară. Oncosferele cestodelor Cyclophyllidea au în interiorul lor embrionul hexacant, a cărei dezvoltare tratamentul nematodei porcine primă larvă se face în însăşi oncosferă. În corpul gazdei intermediare se dezvoltă cea de-a două larvă, care se localizează în diferite organe ale gazdei intermediare şi care poate, de asemenea, avea forme variabile.

Denumirea bolilor. In general parazitările cu cestode capătă tratamentul nematodei porcine de cestodoze.

Tratamente Nematode Şi Cestode

Unele specii de animale pot fi în mod obişnuit parazitate cu un singur gen de cestode; de exemplu, la miei este frecvent Moniezia, deci este vorba de moniezioză. În cazul carnivorelor şi mai ales al păsărilor, acelaşi subiect poate fi parazitat simultan cu cestode din genuri diferite şi chiar din familii diferite. În acest caz, denumirea generală de cestodoze este mai aproape de realitate, ea incluzând agenţi etiologici care aparţin mai multor familii.

Astfel, tratamentul nematodei porcine cazul a privi copilul ca. de multe ori se găseşte pe acelaşi individ Davainea, Hymenolepis şi Choanotaenia. Dacă se găseşte un singur gen de cestod este vorba de clavaineidoza sau himenolepidoză etc. În mod analog se interpretează pentru fiecare specie de animal situaţia reală. Cestodozele privite ca manifestare clinică sunt, în general, sindroame ce apar mai mult sau mai puţin accentuat în urma parazitărilor cu o specie sau cu mai multe specii de cestode în forma lor adultă.

Sindromul de cestodoze este extrem de frecvent, fără a avea însă o importanţa egală pentru diferitele specii de animale. Cel mai frecvent sunt obiectul acestui sindrom păsările, carnasierele, jar dintre erbivore - tineretul ovin. Ele se reflectă asupra aparatului digestiv, a sângelui şi a sistemului nervos. În multe cazuri, parazitarea redusă cu un cestod oarecare este mai greu de observat clinic.

Intensitatea manifestărilor clinice este în funcţie de specia animalului, gazdă, de vârstă, de starea generală şi de întreţinerea acestuia. De asemenea este o corelaţie directă cu genul de cestod şi numărul de exemplare existente la un moment dat.

Este cunoscut că tineretul tuturor speciilor este mult mai receptiv la diferite cestode. Cu toate tratamentul nematodei porcine, dacă animalele sunt bine întreţinute, 5 manifestarea clinică poate fi mult redusă. În cazul oilor adulte, parazitarea lor cu diferite cestode poate trece total neobservată, dar, dacă starea de întreţinere lasă mult de dorit, se pot observa unele manifestări ale sindromului de cestodoze.

Cestodele au o patogenitate deosebită de la gen la gen, de aceea ruperea dezechilibrului fiziologic este strâns legată şi de parazit.

Câinele poate fi parazitat, indiferent de vârstă, de un număr mare de Echinococcus granulosus, fără a arăta nici cel mai discret semn clinic.

S-a tratamentul nematodei porcine izola până la de exemplare de Echinococcus granulosus din intestinul unui câine de 7 kg, fără ca acesta să fi prezentat, în timpul vieţii, cel mai mic semn, în timp ce, tot la câine, este suficient un singur exemplar de Dyphyllobothrium pentru ca semnele clinice să apară extrem de dure, indiferent de starea generală anterioară a animalului în cauză.

Între aceste două tipuri de cestode, unul cu patogenitatea foarte redusă, altul cu cea mai mare patogenitate, se grupează toate cestodele, şi interpretarea unei situaţii date şi mai ales a unui prognostic trebuie făcută prin prisma celor arătate.

Dacă este vorba de cestodozele produse de formele larvare cisticercoză, cenuroză, echinococozăsunt mai frecvent afectate erbivorele mari şi mici şi apoi porcul. Frecvenţa cestodozelor, indiferent dacă sunt produse de forma adultă sau larvară, este legată şi de cunoştinţele oamenilor şi de obiceiurile lor.

hpv tumor mund

Ca o regulă generală se poate afirma, alături de K. S k r i a b i n, că acolo unde nivelul cultural lasă de dorit, parazitozele sunt în floare. Cestodozele la om nu apar decât acolo unde controlul sanitar este absent sau incomplet şi acolo unde cunoştinţele oamenilor sunt insuficiente.

Ivermectina administrată pe cale orală are un efect pronunțat asupra endo- și ectoparaziților la animale.

Biologia complexă şi variată a diferiţilor tratamentul nematodei porcine nematozi stă la baza multiplelor aspecte epizootologice, clinice şi simptomatologice ale parazitărilor cu aceşti viermi.

În cadrul parazitărilor cu nematode apar cele mai diverse game de reacţii din partea organismului parazitat; ele pot fi simple parazitări, fără manifestări clinice evidente, putând ajunge însă până la ruperi de echilibru fiziologice ce pot sfârşi cu exitus din partea gazdei. În clasa Nematoda se cuprind viermii ai căror corp este cilindric, alungit mult şi subţiat către capete. Dimensiunile for sunt foarte variabile şi nu poate fi vorba de nici un raport între grosimea şi lungimea acestor viermi.

Corpul prezintă cavitate generală, bine dezvoltată limitată de un înveliş musculochitinos, care constituie peretele corpului, în cavitatea generală se găseşte lichidul celomic, în care plutesc organele interne ale viermelui. De aceea cavitatea generală este denumită şi cavitate celomică. Nematodele sunt viermi cu sexele separate, accentuându-se foarte mult dimorfismul sexual. În general, femelele sunt mult mai dezvoltate decât masculii, aceasta ca tratamentul nematodei porcine caracteristică generală pentru nevertebrate.

Corpul viermilor nematozi este format din mai multe straturi. La exterior se găseşte stratul cuticular, incolor şi foarte rezistent. Cuticula are proprietăţi asemănătoare cu chitina.

Morfologic, ea poate prezenta diferite ornamentaţii, mai ales în partea anterioară a corpului viermelui, după cum poate prezenta diferite expansiuni aliforme sau diferite striaţii şi în partea posterioară a corpului. Sub cuticula se găseşte stratul subcuticular, care poate fi considerat generatorul cuticulei. Dezvoltarea acestui strat este destul de accentuată, prezentând pe secţiune transversală, la cei mai mulţi nematozi, în dreptul diametrului vertical, ca şi al celui orizontal, câte o îngroşare puternică.

Apar astfel patru îngroşări: două laterale, una dorsală şi una ventrală, care împart interiorul cavităţii generale în patru câmpuri. Imediat sub stratus subcuticular este situat stratul muscular.

tratamentul nematodei porcine

Acesta este format din celule musculare alungite, având partea bazală mai subţire şi striată, iar partea apicală mai dezvoltată. Celule musculoase se găsesc numai în câmpuri, îngroşările stratului subcuticular fiind lipsite de asemenea celule. Este un tub digestiv complet. Referindu-ne la diferitele porţiuni ale tubului digestiv, ele nu sunt prezente în totalitate la toţi nematozii.

Unii nu au cavitate bucală propriu-zisă, deschiderea anterioară fiind prevăzută cu buze, în timp ce la alţii cavitatea bucală se continuă cu o capsulă bucală prevăzută sau nu cu dinţi şi tratamentul nematodei porcine se continuă cu esofagul. Nematodele nu au aparat respirator şi nici circulator. Respiraţia se face anaerob, iar lichidul celomic îndeplineşte funcţia de aparat circulator propriu-zis.

Ascardioza este o parazitoză foarte răspândită la suine, produsă de viermele rotund Ascaris Lumbricoides, cunoscută sub denumirea populară limbricii porcului, viermi care sunt foarte asemănători cu cei care afectează şi omul, dar care nu sunt antropozoonoze boala nu se transmite de la animal la om. Ascarizii sunt acei paraziţi ce se prezintă cu un corp cilindric cu dimensiuni între 14 şi 16 cm lungime masculul şi până la 23 cm parazitul femelă, cea care produce şi elimină ouă.

Sistemul nervos înconjură esofagul, având patru ganglioni, unul dorsal, unul ventral şi doi laterali. De la aceştia pornesc nervi atât în partea anterioară cât şi în cea posterioară a corpului. Aparatul genital este format din organe mascule şi femele bine dezvoltate. Aparatul genital mascul se compune, la majoritatea nematodelor, dintr-un tub mai mult sau mai puţin sinuos.

Boli porcine

Are o porţiune subţire, mult efilată, care corespunde testiculelor, urmând apoi în continuare canalul deferent, dilatat, cu vezicule seminale, canalul ejaculator şi organele copulatoare cu spiculi. La femelă aparatul genital este, de asemenea, format dintr-un tub sexual, canalele anterioare fiind duble şi reprezentând ovarele cu două oviducte, două utere, apoi vagina şi vulva.

tratamentul nematodei porcine

Dimorfismul sexual. Nematodele sunt parazite dioice, prezentând deosebiri vizibile între mascul şi femelă, în majoritatea cazurilor. In general, masculii sunt mai mici decât femelele.

Ațiputeafiinteresat